Cenník prírodného dolomitového kameniva

Aktuálne dostupné kamenivo:

Zásypový materiál nezhodný, frakcia 0-22 N v cene 4,50 € bez DPH/1 tonu.

Ceny za uloženie odpadov na vyžiadanie mailom - kvest@kvest.sk 

 

Výdajná doba – v pracovné dni od 7:00 hod. do 14:45 hod. 

Expedícia mimo uvedené hodiny po dohode s vedúcim strediska –0907831117

 

Reklamačný poriadok otvoríte TU