Kontakty na Lom Kôcová

Prevádzka: 

Lom Kôcová, Hronská 110 - Šalková, 974 01 Banská Bystrica
Tel.:     048/ 418 62 31 – expedícia
            0907 831 117 – vedúci lomu 

e-mail : lomkocova.exped@kvest.sk
web:  www.lomkocova.sk

Výdajná doba – v pracovné dni od 7:00 hod. do 14:45 hod. 


Sídlo / Fakturačná adresa:

KVEST s.r.o.
Severná 22
974 01 Banská Bystrica
IČO:        315 585 18
IČ DPH:  SK 2020452159
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka číslo:  302/S


Office:

KVEST s.r.o., Bakossova 3H, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/480 01 90, 0903 507 111
e-mail: kvest@kvest.sk
web: www.kvest.sk


GPS poloha lomu: 48.7310, 19.2044  

   Mapa lom Kočová